Karriär

Vi erbjuder en utmanande och givande arbetsmiljö, där varje anställd räknar och kan göra en skillnad. Vi tror på våra människors värde och deras input, fördelarna med teamarbete och känslan av att tillhöra vår organisation. Vi brinner för att utveckla våra människor och tillhandahåller långsiktiga karriärvägar

Vi styrs av direktivet om europeiska marknader för finansiella instrument (MiFID II), och stöder fullt ut dess syfte att tillhandahålla enhetlig förvaltning av investeringstjänster inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), för rättvis praxis, ökad effektivitet, konkurrens, konsument- och anställdas skydd. Vi följer den europeiska arbetslagen och kraven på bästa anställningspraxis och ger höga arbetstagartillfredsställelse.

Business Development Officer