ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Mobile Trading Platforms
 • Πλήρης λειτουργικότητα λογαριασμού MT4

 • 3 Τύποι γραφημάτων

 • Παραγγελίες εισόδου και υπό όρους παραγγελίες εισόδου στην αγορά

 • Ορίστε εντολές τερματισμού και ορίου

 • Η δυνατότητα συναλλαγής από πολλαπλούς λογαριασμούς

 • Τιμές σε πραγματικό χρόνο

 • Διαδραστικά διαγράμματα

 • Διαγράμματα σε πραγματικό χρόνο

 • Πλήρη σειρά τύπων γραφημάτων

 • Πολλαπλά χρονικά πλαίσια

 • Πάνω από 30 τεχνικούς δείκτες από το Λογισμικό Συναλλαγών MT4

 • Η δυνατότητα ελέγχου του υπολοίπου, μετοχικού κεφαλαίου, των πληροφοριών περιθωρίου και άλλα

 • Η Κινητή πλατφόρμα συγχρονίζεται αυτόματα με την desktop πλατφόρμα

 • Επεξεργασία ανοικτών θέσεων

 • Πλήρες ιστορικό εμπορικών συναλλαγών

mobile
Download MT4 (MetaTrader4) platform
Δοκίμασέ Το Τώρα
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Οι συναλλαγές συνεπάγονται
κίνδυνο απώλειας

ΑΡΧΙΣΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΖΩΝΤΑΝΑ

ΑΡΧΙΣΤΕ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ