ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ ΚΑΙ “SWAPS”

DORMANT ACCOUNT CHARGES: a fee of up to fifty (50) units, of the currency in which the Client(s)’ account(s) is denominated, shall be applied every month, from the time that the Client(s)’ account(s) is classified as Dormant Account.

Προμήθειες

Mini Bronze

Classic Silver

Pro Gold

CFDs σε Ζεύγη Forex

0.0029% Ανά πλευρά της of
πλασματικής αξίας

0.0025% Ανά πλευρά της of
πλασματικής αξίας

0.0020% Ανά πλευρά της of
πλασματικής αξίας

CFDs σε Εμπορεύματα, Ενέργειες, Δείκτες, Μετοχές

0.01% per side
of order volume

0.01% per side of
order volume

0.01% per side of
order volume

CFDs on Cryptocurrencies

0.03% Per Side
of National Value

0.03% Per Side
of National Value

0.03% Per Side
of National Value

Examples:
Τι είναι το “Swap” – Ανταλλαγή

Η τιμή επιτοκίου ανταλλαγής νομισμάτων (Swap) ορίζεται ως βραδινό ή “Rollover” επιτόκιο (θετικό ή αρνητικό) για τη κράτηση των θέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας σε συναλλαγές σε συνάλλαγμα ή σε CFDs.

AΗ χρέωση “Swap” καθορίζεται με βάση τα επιτόκια των χωρών που συμμετέχουν σε κάθε ζεύγος νομισμάτων και αν η θέση είναι “long” ή “short”. Κάθε ζεύγος νομισμάτων έχει το δικό του επιτόκιο ανταλλαγής και μετράται σε “points”. Το μέγεθος της χρεωμένης ή πληρωμένης ανταλλαγής (Swap) εξαρτάται από το μέγεθος της θέσης σας. Τα επιτόκια ανταλλαγής υπόκεινται σε μεταβολή βάσει των πολιτικών επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών και της ρευστότητας στις αγορές διατραπεζικών δανείων.

Τιμές Επιτοκίων:

ια να δείτε τις τελευταίες τιμές here συνδεθείτε στη Forex24 MT4 Πλατφόρμα συναλλαγών και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω:

  • Market Watch

  • Επιλέξτε το Χρηματοοικονομικό Μέσο που θέλετε να ελέγξετε

  • Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε «Προδιαγραφές». Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο που δείχνει τις “long” και “short” τιμές επιτοκίων για το μέσο συναλλαγής

Σημειώσεις:

Τα “Swaps” (rollovers) γίνονται για όλες τις θέσεις που ανοίγουν πριν από την ώρα 00:00 MT4 του διακομιστή που παραμένουν ανοιχτές μετά τις 00:00.

Όταν κάνετε “Rollover” μια ανοιχτή θέση από την Τετάρτη έως την Πέμπτη, η ημέρα διακανονισμού είναι η Δευτέρα, (Forex settlement of T+2). Επομένως, η επιβάρυνση “rollover” σε βράδυ της Τετάρτης θα είναι τρεις φορές υψηλότερη από την τιμή που αναφέρθηκε παραπάνω. Αυτό ονομάζεται “Triple Swap Wednesday”.