ΚΑΡΙΕΡΕΣ

Προσφέρουμε ένα απαιτητικό και επιβραβευτικό εργασιακό περιβάλλον, όπου κάθε εργαζόμενος μετράει και μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πιστεύουμε στην αξία των ανθρώπων μας και της συμβολής τους, στα οφέλη της ομαδικής εργασίας και στην αίσθηση ότι ανήκουν στον οργανισμό μας. Είμαστε γεμάτοι πάθος ως προς την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας παρέχουμε μακροπρόθεσμες σταδιοδρομίες. Βρισκόμαστε κάτω από τον έλεγχο της Οδηγίας για τις Ευρωπαϊκές Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID), υποστηρίζοντας πλήρως τον σκοπό της παροχής ενιαίας ρυθμιστικής διαχείρισης επενδυτικών υπηρεσιών στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), για ορθή πρακτική, αύξηση της αποτελεσματικότητας, του ανταγωνισμού, της προστασίας των καταναλωτών και των εργαζομένων. Τηρούμε το νόμο περί Εργατικού Δικαίου και τις απαιτήσεις για βέλτιστες πρακτικές απασχόλησης καθώς και υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων.

Business Development Officer